Skåne

Misstänkta influensafall får inte köras till akuten

På grund av den nya influensan ändrar Region Skåne nu tillfälligt sina rutiner för ambulanstransporter.

I de fall där man misstänker att en patient som behöver akutvård är smittad ska patienten köras direkt till infektionskliniken istället för till sjukhusens akutintag.

Ändringen görs för att minska risken för att smittan sprids men också för att man lättare ska kunna spåra smittan.

Av de nio personer som testades i Skåne på torsdagen visade sig samtliga vara friska.