Skåne

Nya rutiner efter influensan

Region Skåne ändrar nu tillfälligt sina rutiner vid ambulanstransporter på grund av den nya influensan. Syftet är dels att minska risken för smittspridning, men också att öka möjligheterna att verifiera smittspridning.

De nya rutinerna innebär att person som misstänks ha smittats av den nya influensan, och av detta skäl anses behöva akut vård, transporteras till infektionsklinik istället för till sjukhusens akutintag.

Igår testade Region Skåne ytterligare nio prover, samtliga negativa.

Totalt har 69 personer testats i hela landet.