Arvika

Kritik för missade hjärtproblem

Socialstyrelsen kritiserar sjukhuset och vårdcentralen i Arvika efter en missad hjärtinfarktdiagnos, senare avled mannen i 50-årsåldern.

Han hade upprepade gånger sökt för samma besvär, men alla läkare förlitade sig på den förste läkarens bedömning - att det inte var hjärtinfarkt, utan seninflammation i ena axeln.

Trots riskfaktorer som rökning, ärftlighet, förhöjda blodfetter och förhöjt blodsocker för mannen gjordes inte någon sammantagen bedömning - och för detta riktar Socialstyrelsen kritik.

Liksom för att det brustit i remisshanteringen.