Östersund

Funktionshindrade demonstrerar mot låga dagersättningar

Att första maj är demonstrationernas dag har också funktionshindrade i Östersund tagit fasta på och demonstrerar mot de låga ersättningarna som personer med funktionshinder i daglig verksamhet får när de är ute och arbetar hos olika företag.

Ersättningen på 30 kronor per dag räcker inte långt, menar initiativtagarna Olle Persson och Emma Lööf som båda har fått sina jobb via Mica, som ingår i Östersunds kommuns vård- och omsorgsförvaltning.