katrineholm

Flera brister i kemilokal

Det finns brister i kemilokalerna på Lindengymnasiet i Katrineholm. När arbetsmiljöverket gjorde en kontroll av lokalerna så hittade de 13 saker att anmärka på.

Bland annat användes inte skyddsglasögon i den utsträckning de ska, man förvarade inte gasflaskorna på rätt sätt och det saknades rutiner för ögon- och nödduschen.

Arbetsmiljöverket vill nu att gymnasiet så snart som möjligt gör något åt bristerna.