Obama får snart utse ny viktig domare

USA:s president Barack Obama har nu bekräftat att en av de nio domarna i högsta domstolen avgår. Det är 69-årige David Souter som meddelat att han vill sluta av privata skäl.

Enligt Vita Husets talesman Robert Gibbs ska en kandidat till den mycket viktiga posten som domare i högsta domstolen vara utsedd före juli månads utgång.

Därefter följer en intensiv undersökningsprocess och eventuella tvister i senaten innan hon eller han har godkänts där.

President Obama räknar med att den nya HD-domaren kan tillträda den första oktober.

Domarna i USA:s högsta domstol har stort inflytande i sitt arbete med att tolka landets lagar, och de är ofta tydligt politiskt profilerade.