Just nu
  • Författaren Per Gunnar Evander är död

Skåne

Region Skåne följer influensa

Det bekräftade fallet av den nya influensan H1N1 i Danmark föanledde på fredagen inga ytterligare smittskyddsåtgärder i Skåne. Men Region Skåne följer utvecklingen.

Regionen har varit i kontakt med danska Sundhedsstyrelsen och fått bekräfat att fallet gäller en person som rest hem från New York, det är alltså inte frågan om dansk, inhemsk smittspridning.

På fredagen blev ytterligare tolv provsvar klara i Region Skåne. Alla var negativa.