Västernorrland

Gymnasieskolor förlorar miljoner

Länets gymnasieskolor förlorar årligen flera miljoner på dom gymnasieelever som väljer en friskola eller ett gymnasium utanför den egna hemkommunen. Det visar SR Västernorrlands granskning.

I Örnsköldsvik förlorade man 2007 nära 38 miljoner kronor på gymnasieelevernas rörlighet. Det här är ett problem säger Torbjörn Öhlund, skolchef i Örnsköldsvik.

När en elev väljer att gå en skola i en annan kommun, får hemkommunen betala en ersättning till den mottagande kommunen. Det samma gäller för elever som väljer att gå i en fristående skola, eller en skola där landstinget är huvudman.

När SR Västernorrland tittar på hur mycket kommunerna får in i form av ersättningar för elever från andra kommuner och sedan jämför det med hur mycket varje kommun får betala för sina egna elever som går i andra skolor, så blir det röda siffror rakt över.

Alla kommuner går mer eller mindre back på gymnasieelevernas rörlighet. I topp ligger Sundsvall som 2007 förlorade 76 miljoner kronor på det här sättet.

Ånge klarade sig förhållande vis lindrigt undan, med en förlust på närmare 3 miljoner kronor. Något som kan förklaras med den kommunala gymnasieutbildningen med riksintag som finns i Ånge. Det säger Kenth Åström som är verksamhetsplanerare vid Humanistiska nämnden i Ånge kommun.