Irländare webbar fram krislösning

I republiken Irland har en webbkampanj kallad The Ideas Campaign fått stor uppmärksamhet. Över 5 000 människor har via internetsidan lämnat förslag till hur den krisdrabbade irländska ekonomin ska kunna förbättras.

– Det hela började när jag var med i ett tv-program i januari och talade om Irlands ekonomi och sa att vi snarare behöver fokusera på lösningar, istället för alla problem, berättar Aileen O’Toole, som sysslar med information och PR och tidigare bland annat näringslivsjournalistik.

Efter det var det många som hörde av sig till henne och på bara några veckor föddes en kampanj.

– Vi skapade en medborgarkampanj, en gräsrotskampanj. Idén var enkel. Folk fick tycka till, men framförallt komma med lösningar, inte bara problem, säger hon.

Förslagen samlades in under mars månad och drygt 5 300 idéer lämnades.

En del förslag handlar om skatterna, men andra handlar om besparingar och effektiviseringar inom andra områden, hur det går att spara genom gröna initiativ, hur kollektivtrafiken ska förbättras, att bredbandsnätet borde byggas ut, hur turismen ska kunna växa och så vidare.

Nu ska alla förslagen bearbetas av en expertgrupp sedan ska de bästa tankarna lämnas till regeringen.

– Vi hoppas att vi har startat en ny sorts debatt, men vi hoppas också att politiker och beslutsfattare lyssnar på folket, säger Aileen O’Toole.

Maria Eksedler, Dublin
maria.eksedler@sr.se