Västernorrland

Svårt att få sommarjobb

Den utdragna lågkonjunkturen slår hårt mot den svenska arbetsmarknaden. I Västernorrland är det precis som i övriga delar av landet extra svårt för ungdomar att få tag på kortare extrajobb och sommarjobb.

Utvecklingen på arbetsmarknaden i Västernorrland fortsätter att vara svag. Antalet arbetslösa ökade med 2 000 personer under mars månad jämfört med mars 2008.

Västernorrland har tillsammans med Gävleborg de högsta siffrorna för arbetslöshet i landet, 4,9 procent. Nyanmälda platser minskade under månaden med ca hälften och färre fick nytt jobb.

Enligt Kenneth Pettersson på arbetsförmedlingen i Sundsvall så är det framförallt minskningen av arbetstillfällen inom industrin och kommunala verksamheter som gör att det finns färre feriejobb för ungdomarna att söka.