Ängelholm

Inget svar på brev till sjukvårdspolitiker

Aktionsgruppen ”Rädda Ängelholms sjukhus” har tidigare fått mer än 20 000 invånare och 500 företag att skriva på för att rädda Ängelholms sjukhus och öppna bland annat den stängda nattakuten. Nu har de vänt sig till politikerna i Region Skåne men ännu inte fått nåt gensvar från dem.

Brevet skickades till ordinarie ledamöter i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Vi vill ha svar på hur de står i frågan om Ängelholms sjukhus, säger initiativtagaren Christl Brorsson

I brevet har aktionsgruppen ställt en rad frågor om bland annat centralisering och bolagisering av sjukvården. Det har skickats till fjorton politiker som ombads svara före den 30/4.

Strax efter lunch den dagen summerar Christl Brorsson svaren.

– Där än inte en enda som svarat, säger en förvånad Christl Brorsson som konstaterar att det visserligen kan komma post fortfarande.