LINKÖPING

Miljonbesparingar väntar Linköping

Linköpings kommun måste spara över hundra miljoner kronor nästa år. Besparingarna kan leda till personalnedskärningar.

– Besparingar kan inte uteslutas, men vi planerar inga stora varsel, men att det blir besparingar och rationaliseringar är glasklart, säger Linköpings moderata kommunalråd Paul Lindvall.

Orsaken till besparingarna är att kommunen får kraftigt minskade skatteintäkter nästa år. Och kommunen drar nu rejält åt svångremmen. Man kommer bland annat att vara restriktiv med att ersätta personal som går i pension eller som byter arbete.

Dessutom ska kommunen minska sina inköp av varor och tjänster och vara restriktiv med att skicka folk på kurser och konferenser. Kommunens personal får inte arbeta övertid i lika hög utsträckning och inarbetad semester kommer inte att kunna tas ut i pengar.

På det sättet hoppas Paul Lindvall att man ska spara tiotals miljoner kronor. Men det kommer ändå inte att räcka.

I slutet av maj kommer kommunens olika verksamhetsområden, det vill säga kommunens nämnder, att få reda på hur mycket mindre pengar dom får att röra sig med under 2009 och 2010.

Det blir också de som får till uppgift att genomföra besparingarna både i år och nästa år.