Miljoner till kommuner

Tierps och Östhammars kommun har tillsammans fått 6,8 miljoner i EU-stöd. Pengarna ska gå till ett projekt i kompetensutveckling hos företag inom tillverkningsindustrin.

Ulf Andersson är näringslivschef i Östhammars kommun. Han säger att projketet gynnar hela regionen.

- Över tid så innebär det att vi får en högre konkurrenskraft och lägre arbetslöshet, säger han.

Projektpengarna delas ut av Svenska ESF-rådet till tillverkningsföretag som riskerar att behöva minska sin personalstyrka till följd av lågkonjunkturen. Totalt har 25 miljoner kronor delats ut till 22 företag i Östra Mellansverige. Från Tierps och Östhammars kommun är det sammanlagt sex företag som ska delta i projektet. Det är Scana Steel, Erasteel och Aknes Mekaniska i Tierps kommun samt Anytech Marine, Anytech Boats och Fagerdala Marine Systems i Östhammars kommun.

- Egentligen så handlar det om att försöka hitta nya vägar att konkurrera på en allt tuffare marknad så att säga. Att få de här företagen att kunna ställa om sin produktion och hjälpa dem att ställa om sin produktion och även hitta nya marknader och då behöver man ny kompetens för att klara av det. Att växla kompetens gör man som bäst när orderingången är som lägst och det är ju det vi har fått hjälp med, säger Ulf Andersson.

Sarah Bruze
sarah.bruze@sr.se