Miljoner på utsläppsrätt

Sju svenska storföretag, alla med stora utsläpp av koldioxid, tjänade tillsammans 440 miljoner kronor under 2008 på att sälja utsläppsrätter som de tilldelats gratis. Det skriver Svenska Dagbladet. En av de är Stora Enso som enligt tidingen tjänade 89 miljoner kronor på sålda överskott förra året.