Företag tjänar pengar på utsläppsrätter

Företag som har tilldelats för många utsläppsrätter kan tjäna stora pengar på att sälja dem vidare. Enligt Lars Westermark på Naturvårdsverket ser man nu konsekvenserna av en för generös utdelning, och att reglerna kommer att ändras så att fler utsläppsrätter auktioneras ut.

– Systemet fungerar som det är tänkt att fungera. Systemet ser till att det här taket hålls, med utsläppen. Så långt är det rätt. Men sedan får det de här konsekvenserna, särskilt om man har en lågkonjunktur där produktionen går ned. Då får det till konsekvens att det blir utsläppsrätter över, säger Lars Westermark, Naturvårdsverket. 

Varje utsläppsrätt motsvarar ett ton koldioxid. På det här sättet skulle det kosta företagen att släppa ut mer än vad man fått utsläppsrätter för.  

Bolagen får ansöka om hur många utsläppsrätter ska få, för en så kallad handelsperiod.  Utsläppsrätterna tilldelas av regeringen, gratis, för den avsedda perioden. Om bolagen har ett överskott av utsläppsrätter så kan det antingen spara det tills nästa år eller sälja dem till företag som redan gjort sig av med sina.  

Handeln med utsläppsrätter leder till stora pengar för de företag som väljer att sälja sina. Enbart stålföretaget SSAB tjänade 240 miljoner kronor på att sälja sitt överskott av utsläppsrätter. 

– Vi sålde våra utsläppsrätter eftersom efterfrågan på stål sjönk dramatiskt under slutet av förra året. Men vi skulle mycket hellre sälja stål än utsläppsrätter, säger Helena Stålnert, informationsdirektör på SSAB. 

Varför sparar ni dem inte istället? 

– Därför att vi tyvärr inte ser någon vändning framöver, och tror att de vi ändå fått oss tilldelade kommer att räcka för den produktion vi har framöver, säger Helena Stålnert.  

På Naturvårdsverket säger man att regelverket kommer att ändras till nästa handelsperiod som inleds år 2013. Då kommer en större andel av utsläppsrätterna att kunna auktioneras ut för att minimera risken för att företagen får ett för stort överskott. 

Miljöminister Andreas Carlgren ser inte de stora överskotten av utsläppsrätter som ett problem, utan tycker snarare att det är ett kvitto på ett lyckat miljöarbete inom industrisektorn.  

– Det visar att under det europeiska tak för utsläppen som finns, så har svenska företag varit bättre än andra, europeiska företag på att hålla sina utsläpp nere, säger Andreas Carlgren. 

Behövs en förbättring av systemet eller fungerar det precis som det ska? 

– Jag tycker att utsläppen ska fortsätta att minska och det här visar att det är möjligt att göra det, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Parisa Khakuei
parika.khakuei@sr.se