bollebygd

Få utbildade förskollärare

Bara var tredje förskollärare i Bollebygd har rätt utbildning. Därmed ligger Bollebygd sämst till i en undersökning som Sveriges kommuner och landsting har gjort bland småkommuner i Västsverige.

Sveriges Kommuner och Landsting har undersökt förskoleverksamheten i Bollebygd, och jämfört den med hur det ser ut i sex andra mindre kommuner i Västsverige. Utgångspunkten har varit att titta på förskolan ur ett medborgarperspektiv, och man har bland annat jämfört personaltäthet, personalens utbildningsbakgrund, barnens inflytande och hur mycket barnen är ute under dagarna.

När det gäller personaltätheten ligger Bollebygd ganska bra till - det går 5,2 barn per årsarbetare. Och när det gäller män i barnomsorgen placerar Bollebygd sig i topp med fyra procent, i Tibro, Vadstena och Vara arbetar inga män i barnomsorgen.

Däremot ligger Bollebygd sämst till när det gäller personalens utbildning. Bara en tredjedel har föreskoleutbildning i Bollebygd, i Tibro har 68 procent av personalen förskoleutbildning.