ydre

Även Ydre måste spara

På måndag ska ett förslag om sparåtgärder för 3,9 miljoner kronor läggas fram i Ydre kommun. Kommunen befarar ett underskott för i år och enligt kommunens ekonomichef Stig Engdahl så är personalminskningar det mest effektiva sättet att spara.

– Ydreborna är bortskämda med att kommunen sällan går med minus, säger ekonomichefen Stig Engdahl. Förra året var det första på mycket länge som kommunen redovisade ett verkligt underskott, säger han. Och även innevarande år blir tufft.

Inför 2010 finns det däremot en del ljusglimtar, sett ur en ekonomichefs perspektiv. Organisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, har skrivit ner de förväntade lönehöjningarna nästa år från tre till två procent, vilket betyder en besparing i Ydre på omkring en miljon kronor. Dessutom väntas ett statsbidrag på 1,9 miljoner kronor i lågkonjunkturstöd från regeringen nästa år.

- Vi har ju även en hel del lån, och räntorna har ju dragit sig neråt så det kan ju också bli något mer positivt där än vad vi planerat och räknat med, säger Stig Engdahl.

Besparingsförslagen ska diskuteras av politikerna på kommunstyrelsens arbetsutskott under måndagen.

Raina Medelius
raina.medelius@sr.se