Skåne

Skåning lämnade positivt influensaprov

En person i från Skåne får gå igenom fler tester sedan ett första test visat att personen bär på influensa från influensastam A. Både svininfluensa och den gångna vinterns influensa tillhör den här stammen.

Nu måste Smittskyddsinstitutet analysera provsvaren mer noggrant för att se exakt vilken influensa som Skåningen har.

Personen som lämnat det positiva provet har börjat att tillfriskna och nu är det upp till smittskyddsläkaren att bestämma hur den fortsatta behandlingen ska gå till.

Hittills har Region Skåne testat 54 personer för svininfluensa. Alla utom ett test har varit negativa.

Den influ-jour som nås via sjukvårdsrådgivningen har tagit emot runt ett 50-tal samtal.