Mansjouren i Stockholm går på knä

Mansjouren i Stockholm klarar inte av att ta emot alla hjälpsökande män på grund av resursbrist. Idag utförs allt arbete av volontärer, och personal saknas för att organisera gruppsamtal och stödtelefon på ett effektivt sätt, säger Stefan Eldenholt, ordförande för mansjouren i Stockholm.

– Vi har ju inga resurser. Vi har 6 000 påringningar per år och vi kan ta emot knappt 2 000 av dem, säger Stefan Eldenholt.

De som kontaktar mansjourens hjälptelefon är män som är i kris av olika anledningar. Ofta handlar det om separationer, drogmissbruk, och självmordstankar. Men det handlar också om våld. Män som vänder sig till mansjouren för att de vill sluta begå övergrepp mot kvinnor och barn.

Ungefär såhär brukar det låta från andra änden telefonen när Stefan Eldenholt svarar en vanlig dag på jouren:

– Hjälp, hjälp, hjälp, det har gått åt helvete, säger Stefan Eldenholt.

Bara 6 av de 26 kommunerna i Stockholms län har beviljat mansjouren bidrag. I förra veckan fick dom ett årsbidrag på 400 000 kronor av Stockholms organisations- och föreningsutskott. De hade ansökt om nästan 2 miljoner. Miljöpartiet tycker att de skulle ha fått 1 miljon.

– Den här jouren är väldigt viktig för att den fångar upp väldigt många män som annars inte skulle tagit kontakt med myndigheter, säger Stefan Nilsson, gruppledare för Miljöpartiet.

Också kvinnojourerna borde få ökade anslag, menar Stefan Nilsson.

Men från moderaternas sida så anser man att det bidrag man beviljade mansjouren i år var generöst, eftersom det ändå var en fördubbling jämfört med förra året.

– Det verkar som om Miljöpartiet tror att de har en sedelpress nere i källaren någonstans. Men det har vi inte. Utan vi har stockholmarnas skattepengar och här finns restriktioner för mycket pengar som finns ,säger Jonas Nilsson är ordförande i organisations och föreningsutskottet.

Anna-Klara Bankel
anna-klara.bankel@sr.se