Hjo

Hjo kan få en saluhall

Nu finns det långt gångna planer på en saluhall i Hjo. Hjo Saluhall Ideella förening har fått ett EU-bidrag på över 700 000 kronor för att driva projektet vidare.

Kristin Bädicker som är verksamhetsledare för föreningen är väldigt nöjd med bidraget.

– Vi vill utveckla besöksnäringen i Hjo och så vill vi kunna erbjuda lokalt producerade produkter, säger Kristin Bädicker.

Saluhallen kommer att ligga nere vid hamnen och kommer att kosta ungefär fem miljoner kronor att bygga.

Redan nu så finns det en grupp med livsmedelsproducenter som står beredda att börja bygga redan i höst, och hallen den kan vara invigningsklar till nästa sommar.

Kristin Bädicker har en tydlig vision om hur saluhallen kommer att se ut.

– Man kommer in i en stor byggnad, med stor disk på ena sidan där all mat finns uppdukad och längre in ska det finnas plats för en servering.