Gasledning från Norge till Sverige blir inte av

Skanled, den planerade gasledningen från Norge till Sverige och Danmark, blir inte av. Ledningen skulle bland annat leverera gas till Preemraff vid Brofjorden.

Företagsgruppen bakom projektet har beslutet att lägga ned det hela med motiveringen att den kommersiella risken ökat på grund av den globala ekonomiska krisen.

Efterfrågan har minskat och gaspriset sjunkit.

Skanled var beräknad att kosta motsvarande drygt tolv miljarder svenska kronor.