Har jorden blivit "böntrött"?

Veckans fråga kommer från Arne Lundborg i Varberg. Han har en köksträdgård, där han i några år odlat bönor på större delen i tron att växten ej tröttar jorden. År 2006 och tidigare, var det goda skördar, året därpå betydligt sämre. Då fick han så om två gånger. Sommaren 2008 fick det bli omsådd tre gånger, och det var bara enstaka plantor som kom upp. Ytterligare några kom till ytan men försvann.

- Jag är medveten om att jorden måste vara varm innan sådd, skriver Arne.  Jorden är mullrik och har god näringsbalans. Den får väl brunnen hushållskompost varje år. Mina egna funderingar är om jorden likväl är ”böntrött”?
Eller har jag fått skadeinsekter i jorden? Finns medel mot detta i handeln? Skulle det hjälpa att förgro och sätta ut plantor? Förutom att vi gillar bönor passar skötsel och odlingstider våra övriga levnadsvanor på sommaren. Hoppas på odlingsråd!

Maj-Lis Pettersson svarar:

Att ha en ordnad växtföljd i köksväxtlandet är alltid att förorda. I en mindre odling är det emellertid inte alltid så lätt att åstadkomma, speciellt inte om man vill odla mycket av ett växtslag, t.ex. potatis eller som i ditt fall Arne, bönor.

Bönor är en förhållandevis frisk kultur som sällan angrips av allvarliga skadegörare. Vid upprepad odlig på samma plats kan svampsjukdomen bomullsmögel bli ett allvarligt problem eftersom vilkroppar från svampen övervintrar 4-6 år i marken utan värdväxt. Skador av bomullsmögel visar sig senare på säsongen när beståndet börjar bli tätt och därmed fuktigt. Hela plantor eller delar av en planta vissnar och dör. Vita, bomullsliknande tussar syns på växten. Svampsjukdomen gråmögel är mer vanligt förekommande vid fuktiga betingelser. Skadorna liknar de som bomullsmögel orsakar.

Men det är inte denna typ av skador som du har problem med när det gäller din bönodling. Det finns naturligtvis djur som gillar bönor, t.ex. sniglar. De äter inte bara ovanjordiska delar utan kan också förstöra fröna och då kommer det inte upp några plantor.
Bönstjälkflugan kan angripa unga plantor men detta skadedjur är mycket ovanligt förekommande. Skador av bönstjälkflugan förväxlas ofta med skador som har med dålig kvalitet på fröet att göra. Vid uppkomsten är hjärtbladen (de första blad som visar sig) mer eller mindre missbildade och ramlar ofta av på ett tidigt stadium. I de flesta fall kommer så småningom örtblad med normalt utseende. Detta resulterar i en ojämn utveckling av plantorna. Denna skada på bönfrön är tyvärr mycket vanligt förekommande.

Säkrast är att förgro bönorna och endast välja normalt utvecklade plantor vid utsättningen. Så Arne fortsätt att odla bönor!  De är mycket nyttiga och ger oftast lön för mödan.