länet

Ny skatteprognos tuff för landstinget

Skatteunderlaget i länet blir allt sämre och det beror på arbetslöshet, utflyttning och en allt äldre befolkning. Den skatteprognos som kom nyligen försämrade landstingets ekonomi med ytterligare 35 miljoner kronor i ett slag.

Skatteunderlaget i länet blir allt sämre, det beror på arbetslöshet, utflyttning och en allt äldre befolkning. Den skatteprognos som kom nyligen försämrade landstingets ekonomi med ytterligare 35 miljoner kronor i ett slag.

Den ska läggas på den förra prognosen som sa minus 42 miljoner, totalt 77 miljoner.

Alla länets kommuner drabbas på samma sätt, varje ny skatteprognos visar på allt sämre möjligheter att erbjuda samhällsservice, till och med vård, skola och omsorg varslar anställda om uppsägning.

Enbart den senaste prognosen om hur skatteunderlaget förändras spår att hela länet mister 80 miljoner kronor mer än man trodde för bara någon månad sen. Redan den prognosen innebar en stor besvikelse i kommuner och landsting. Det extra statsbidraget på sju miljarder kronor till kommuner och landsting är redan förbukat med skattetappet.

Nu är det sparande som gäller, landstinget varslade motsvarande 115 tjänster nyligen, fler varsel kommer sannolikt i höst, gymnasieföbundet har precis varslat 50 lärare.

Landstingets nyligen beslutade omställningsarbete måste troligen bli ännu hårdare med mer verksamhet som ska tas bort.

Det som ser illa ut i år, blir ännu värre nästa år, det vet man redan, men risken är alltså stor att nästa skatteprognos kommer att visa på ännu högre minussiffror.