Linköping

Fotboll på schemat i Linköping

Till hösten kommer Linköping få ett fotbollsgymnasium. Schemalagd fotbollsträning kommer att kombineras med alla program på flera gymnasieskolor i Linköping.

Anders Ljungstedts gymnasium kommer att samordna arbetet med skolorna och med fotbollsklubbarna.

Några extra pengar skjuter dock kommunen inte till. Verksamheten finansieras inom den ordinarie ersättningen till gymnasieskolorna.