Tonåringars logiska förmåga ökar

Tonåringarna i Sverige har ökat sin logiska förmåga de senaste 50 åren. Det visar forskare vid Göteborgs universitet som regelbundet testar 13-åringars intelligens sedan i början av 60-talet.

Den senaste undersökningen, som redovisas i det nya numret av Pedagogisk Forskning i Sverige, visar att dagens tonåringar når klart bättre resultat på det logiska testet än för femtio år sedan. Detta är positivt eftersom den logiska faktorn är avgörande för prestationerna i matematik.

Andra faktorer
Men trots den ökade logiska förmågan sjunker svenska elevers matematikkunskaper i förhållande till andra länders elever. Enligt forskarna i Göteborg går detta stick i stäv med den ökade logiska förmågan och de sjunkande matematikresultaten borde därför inte ha att göra med sämre begåvningsförutsättningar, utan snarare med faktorer som kursinnehåll, undervisningsmetodik, läromedel och lärarkompetens