Medalj för skogsvård

Skogsvaktaren Bengt Thalin från Jälåsa har fått skogsstyrelsens förtjänstmedalj för värdefulla insatser i vården av den svenska skogen.

Han får medaljen bland annat för att han lagt stor vikt vid återväxtarbetet och för att han tagit stor miljöhänsyn vid sitt skogsbruk.

Förutom Bengt Thalin så belönades även Ann Sundén Cullberg från Torsby och Stig Malteskog från Örebro med medaljen.