Låga straff gör att sexköpare inte jagas

Trots att intresset för att köpa sex är stort och regeringen satsat över 200 miljoner kronor på att bekämpa människohandel och prostitution så är sexköp inte ett prioriterat brott hos polismyndigheterna.

Det är för resurskrävande för ett brott med såpass lågt straff. Det säger bland andra kriminalinspektör Mats Paulsson i Göteborg.

– Skulle vi jaga en köpare som straffmässigt får någonting som motsvarar att snatta en chokladkaka på ICA och spana under flera månader, det är inte motiverat att göra det med skattepengar, säger Mats Paulsson.

Hur stor risk tror du att det är att man åker fast om man köper sex via nätet av en svenska prostituerad i dag?

– Det är bara att konstatera att den risken inte är speciellt stor, säger Mats Paulsson.

Så här lät det hos majoriteten av de poliser som SR:s lokala kanaler kontaktade efter den egna kartläggningen som visade att intresset för att köpa sex över internet är stort trots sexköpslagen som funnits i tio år.

För låga straff i kombination med att det är ett svårspanat och resurskrävande brott gör att det inte är ett högprioriterat brott hos polismyndigheterna.

Per Andreasson är kriminalinspektör i Örebro län.

– Påföljden för att köpa sex är böter. Att ertappa någon som köper sex är svårt för polisen, säger Per Andreasson.

Hur många har ni satt fast under de här tio åren?

– Den exakta siffran var väl kanske inte mer än noll, säger Per Andreasson.

Medan Sveriges Radio fick nästan 1 000 unika svar på annonser som låg ute under en veckas tid så straffades år 2007 åttio personer enligt Brottsförebyggande rådet. I vissa län har inte en enda anmälan gjorts under tio år.

Kajsa Wahlberg är Rikskriminalens talesperson i människohandel och prostitutionsärenden och hon är medveten om att sexhandel via nätet som inte uppenbart handlar om trafficking inte prioriteras hos polismyndigheterna.

– Det är inte högprioriterat eftersom det är väldigt låga straff när det gäller sexköp. Det är det som sätter prioriteringen för polisen, det är helt enkelt straffsatserna, säger Kajsa Wahlberg.

Om straffsatserna hade varit högre så hade man kunnat jobba mer med det?

– Det hade man absolut kunnat göra. Vi hade också en domare i högsta domstolen som gjorde sig skyldig till sexköp och han fick behålla jobbet vilket också sänder signaler till övriga rättskedjan att det här inte är så mycket att bry sig om, säger Kajsa Wahlberg.

Förra året satsade regeringen över 200 miljoner på arbetet mot prostitution och människohandel och 30 miljoner satsades på polismyndigheter. Det innehöll en förhoppning om bättre resultat, säger justitieminister Beatrice Ask.

Hon vill invänta den utvärdering av sexköpslagen som ska vara klar nästa år innan hon vill kommentera en eventuell straffskärpning.

– Jag vill nog se den utredningens förslag och resultat innan jag har synpunkter på hur och om man ska förändra någonting, säger Beatrice Ask.

Men ni vill att det även i fortsättningen ska vara olagligt att köpa sex?

– Ja, säger Beatrice Ask.

Sofia Boo tillsammans med SR:s lokala kanaler
sofia.boo@sr.se