Hammarö

Skolan ska spara dryga miljonen

Skolan på Hammarö ska spara 1,3 miljoner kronor i år.

På kommunen säger man att rationaliseringar är nödvändiga i hela förvaltningen, men att man undersöker en rad alternativ för att minska antalet uppsägningar.

Hur besparingarna i skola och förskola på Hammarö ska ske ska vara klart till midsommar.

– Men det är viktigt att vi inte går in i nästa år med ett underskott i budgeten, säger bildningsnämndens ordförande Solveig Gard.