Arvika

F-kassan erkänner fel

Försäkringskassan erkänner flera felaktigheter sedan en sjuk kvinna i Arvika anmält till justitieombudsmannen JO.

Kassan medger att handläggningstiden varit oacceptabelt lång och att man inte heller informerat kvinnan under ärendets gång.

Dessutom att man inte tagit nytt provisoriskt beslut om sjukersättning, kvinnan blev därför utan ersättning i fyra månader.

Försäkringskassan skriver till JO att man gått igenom rutinerna med handläggarna, och att man också fått ner väntetiderna.