Storfors

Vill ändra lånereglerna

Kommunstyrelsen i Storfors kräver att regeringen ändrar reglerna så att kommunens största företag Structo Hydraulics kan få del av de undsättningslån som avsatts för krisdrabbade företag inom fordonsindustrin.

Structo Hydraulics är underleverantör till tillverkare av entreprenadmaskiner - en bransch som har drabbats ännu hårdare än fordonsindustrin, enligt kommunens brev till näringsdepartemetet.

Storfors vill att branscherna jämställs så att också Structo kan få del av lånen.