Måndagen den 4 maj: Forskningssamarbete ett hafsverk?

Forskningssamarbetet mellan Region Skåne och läkemedelsföretaget Astra Zeneca är ett hafsverk. Det anser läkaren och tidigare ordförande i regionens läkemedelsråd Ola Ohlsson om det avtal regionen och Astra nyligen beslutade om.

Regionen och företaget satsar 20 miljoner vardera för att se om det kan finnas något samband mellan lungsjukdomen Kol, lungcancer och hjärt-kärlsjukdomar.

Ola Ohlsson har överklagat beslutet om samarbetet till länsrätten och han är mycket kritisk till att samarbetet sker utan att det gjorts en upphandling. Men han är också kritisk till innehållet i avtalet. Trots att forskningen skall ske genom att Astra Zeneca skall få tillgång till patientjournaler så saknas det ett etiskt underlag i avtalet och det är allvarligt, menar Ola Ohlsson.

Sexköpslagen som skulle motverka köp av sexuella tjänster har funnits i tio år nu. Men trots den är intresset för att köpa sex stort.

SR Kristianstad satte in en påhittad annons på ett sexforum på internet. En uppdiktad kvinna erbjöd i annonsen sex mot betalning i Kristianstadtrakten och det kom 30 svar på två dagar. Men i under de 10 år som lagen funnits finns bara ett anmält brott i Kristianstad.


 

I arena hör du också Carina Levin som jobbar på Kompetenscentrum prostitution som finns Malmö men jobbar för hela Skåne, bland annat med hjälpa människor som vill sluta köpa sex.

Idag är första vardagen sedan Hälsoval Skåne trädde i kraft den 1 maj. Numera kan du som patient fritt välja vilken vårdcentral du vill gå till och du kan inte bli nekad vård där. I Arena idag hör du Berit Krömmelbein är verksamhetschef på vårdcentralen Östermalm i Kristianstad och Gilbert Tribo, (FP)regionråd som sitter med i närsjukvårdsberedningen i Region Skåne.

Och så möter du Brita Ahlberg från Kristianstad i dagens Mötet. 1969 följde hon med sin man på vad som visade sig bli en farlig bilresa till Indien och Pakistan. Hennes man tjänstgjorde som FN-observatör och efter en tids vistelse i de båda länderna hann de precis komma därifrån innan det blev fullt krig.