Ingen ny landstingsskatt klubbad

Frågan om hur mycket landstingsskatt vi sörmlänningar ska betala för 2002 fastställdes inte idag.
Det var meningen att landstingsstyrelsen skulle bestämma skattesatsen till 9 kronor och 72 öre, men istället skjuts beslutet på framtiden. I november kommer skattesatsen slås fast.