Umeå

Fick brännskada efter operation

Föräldrarna till en flicka gör en Lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen efter en operation på Norrlands universitetssjukhus. Enligt föräldrarna hade flickan en stor brännskada på ena skinkan efter operationen. De har inte fått någon förklaring till orsaken till brännskadan.