Umeå

Vill förbjuda snus på arbetstid

Umeå kommun borde sätta stopp för snusandet på arbetstid - inte bara stoppa rökningen. Det föreslår personalchefsgruppen och kommunens hälsonätverk. Förslaget är att utvidga från rökfri arbetstid till i första hand tobaksfria möten och sedan tobaksfri arbetstid. Förslaget går nu på remiss för att sedan återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut.