Borås

Borås söker samarbete med USA

Kommunalrådet Ulrik Nilsson i Borås vill ha ett samarbete med staden Savannah i Georgia, USA.

Anledningen till att Borås nu söker sig västerut är att Christine Bjärkby från Sjuhärads kommunalförbund fått en bra vård efter en trafikolycka i staden. Bjärkby var där för att representera Borås och Sjuhärad, men fick flera benbrott i samband med olyckan.

Ulrik Nilsson vill nu tacka staden för den hjälp de bidragit med, och bjuder samtidigt in till ett kommande samarbete mellan Borås och Savannah.