SÖRMLAND

Få ingripanden mot sexköpare

Polisen i Sörmland gör få ingripanden mot sexköpare, trots att marknaden för sexhandeln frodas på Internet. Fredrik Wallén, chef för kriminal-underrättelsetjänsten i Sörmland, säger att det inte går att satsa stora resurser på den här typen av brott.

När Sveriges Radio Sörmland lade ut en annons på ett sexforum med en kvinna som ville sälja sex blev vår telefonsvarare nedringd över en helg.

Och polisen är medveten om att det finns en livlig marknad för sexuella tjänster i Sörmland. Fredrik Wallén, chef för kriminalunderrättelsetjänsten på polisen i Sörmland säger att marknaden för sexköp fortfarande är stor, trots att vi har en lagstiftning som förbjuder sexköp.

– Och Internet har gjort det lätt att fortsätta bedriva sexhandel, säger han.

Men trots att handeln förekommer öppet över Internet görs få ingripanden från polisens sida. Och de fällande domarna är ännu färre.

I Sörmland har det under de 10 år sexköpslagen funnits gjorts 38 anmälningar om sexköpsbrott. Men huvuddelen gäller en person som förra året greps efter en våldtäkt. Vid utredningen kom det fram misstankar om att mannen också vid ett antal gånger hade köpt sex.

Bortsett från det fallet har det gjorts färre än två anmälningar om året. Det kan jämföras med att vi på mindre än en vecka fick över 40 svar från intresserade män på vår telefonsvarare med en kvinnlig röst som ville sälja sex.

Orsaken till de få anmälningarna i Sörmland är enligt Fredrik Wallén att  de flesta sexköpare ertappas i samband med större härvor med människohandel och koppleri. Härvorna har ofta en koppling till Stockholm, där de utreds och går till anmälan och åtal.

Eftersom straffvärdet för ett enskilt sexköp dessutom ligger på böter kan polisen idag inte lägga så stora resurser på spaning – och metoder som kan ge resultat som telefonavlyssning får polisen inte använda.

Enligt Fredrik Wallén så lägger polisen i Sörmland däremot tillsammans med polisen i övriga Mälardalen ned stora resurser på spaning kring människohandel och koppleri, och han vill inte hålla med om att polisen misslyckats.

– Samtidigt så talar det här inslaget för sig själv, att det uppenbarligen finns många människor som är intresserade av att köpa sex, säger Fredrik Wallén.

Per Thyrén
per.thyren@sr.se