"Ta vara på vattnet"

Flera förändringar av utrymmet kring Fyrisån väntar framöver. Flera olika kommunala förvaltningar har fått i uppdrag att jobba med hela sträckan från Islandsbron till Ekoln.

Stadsträdgårdsmästaren Lars Johansson tycker att det är rätt att prioritera det här området i lågkonjunkturen:

- Det offentliga rummet är viktigt tycker jag, och kanske speciellt om folk har lite mindre pengar att röra sig med så kanske det är ännu fler som stannar i Uppsala på semestern. Och då måste vi verkligen se till att Uppsala blir en semesterstad och då måste vi ta vara på det vatten vi har och visa det på olika sätt, säger Lars Johansson.

- Det är allt ifrån att jobba vidare med hamnverksamheten se över evenemangsstråk längs ån.

Vilken är den närmsta byggplanen att se fram emot?

- Något som pågår i dagsläget är något som heter Tullgarnsparken som ligger på östra sidan om ån, här söder om hamnen, alltså vid Kungsängen. Det nya bostadsområdet får en liten park i anslutning till ån.

Annika Ilmoni
annika.ilmoni@sr.se