Stort intresse för förbjudet sexköp

Måndag 4 maj 2009
I år är det tio år sedan sexköpslagen infördes i Sverige. Det blev förbjudet att köpa sex, men inte förbjudet att sälja. Och resultatet blev att sexhandeln försvann från gatorna och flyttade in på Internet...

Intresset för att köpa sex är alltså fortsatt stort, trots att det är förbjudet.

19 av Sveriges Radios kanaler har kartlagt hur stort intresset för sexköp är.

Peter Jernberg, som jobbat med detta för Nyheterna på SR Jönköping, om hur kartäggningen gått till:

När Sveriges Radios reportrar la ut fejkade annonser på Internet med erbjudanden att köpa sex, ja då fick de mer  än   1 000 samtal över hela landet. 

Men vilka är det då som köper sex?

Jair Kousmanen är forskare vid institutionen för socialt arbete vid Universitetet i Göteborg

Han har forskat kring svenska folkets inställning till sexköpslagen, men också utrett prostitutionen i Jönköping.

Och han var inte direkt förvånad över att så många ringde på annonserna: