Skellefteå

Många brister på knarkmottagning

Kritiken mot LARO-mottagningen i Skellefteå från patienter med missbruksproblem, från polis och från Svenska Brukarföreningen bekräftas nu av en utredning som Socialstyrelsens gjort. En lång rad brister i rutiner och säkerhet påpekas.

LARO står för Mottagningen för läkermedelsassisterad underhållsbehandling vid opiatberoende. Det är den mottagning som tar emot frivilliga som vill sluta med sitt drogberoende. I programmet ingår bland annat att man inledningsvis får metadon och subutex som en slags medicinering under avvänjningen.

Socialstyrelsen har gjort stickprov i journaler, pratat med patienter, pratat med klinikchefen och läst skrivelse från polisen.

Socialstyrelsen konstaterar att det saknas dokumentation i journaler, det saknas vårdplaner, medgivanden om informationsutbyte har inte undertecknats av vårdtagare vilket krävs, det saknas kontakt med läkare och läkarundersökningar inför behandling, och flera vårdtagare har inte ens sett sina egna vårdplaner. Polisens kritik gälla att unga människor tas in alltför lättvindigt i metadon och subutexprogram som Socialstyrelsen noterar. Socialstyrelsen kritiserar också att man med händerna undersökt munhålan på patienter. Det finns gränser för visitationer i en frivillig vård, antyder man.

Några konsekvenser för kliniken blir det nu inte utöver krav på förbättring. Och verksamhetschefen Carl-gustaf Olofsson ska se till att allt fungerar den 19 augusti. Och det blir kontrollbesök i höst