Östergötland

300 000 kubikmeter skog i fara

Runt 300 000 kubikmeter skog riskerar att dödas av skadeinsekten granbarkborren i år befarar Skogsstyrelsen.

Trots att antalet granbarkborrar ser ut att bli färre i år jämfört med föregående år, bedömer Skogsstyrelsen att det krävs en fortsatt kraftsamling för att minska skadorna av granbarkborren. Exempelvis kan stormar eller en torr sommar kan ge väsentligt större skador.