karlskrona

Vill ha solig skärgård

Kungsholms fort i Karlskrona skärgård verkar bli platsen för den solmätare som Karlskrona kommun ska installera.

Karlskrona kommun har under flera år diskuterat frågan om en solmätare eftersom man tror att Blekinge har extra många soltimmar under sommarhalvåret.

Bostadsområdet Kungsmarken var ett tidigare förslag för solmätaren, men nu är det nästan klart att den hamnar på Kungsholmen.

250 000 kronor kostar solmätaren med tillhörande utrustning som ska läsas av och bearbetas av SMHI.

Nästa vecka kommer kommunstyrelsen att ta beslut i frågan.