örebro

Nu byggs torgen om

Nu påbörjas ombyggnaden av Stortorgets nedre del och Våghustorget i Örebro. Båda torgen ska få mer plats för uteserveringar och lekplats.

Stortorget ska få plattor och gatsten i stället för asfalt och det ska bli mer plats för torghandel och uteserveringar. En lekplats ska också byggas på Stortorget. Samtidigt ska det finnas lika många parkeringsplatser som tidigare.

Det ska bli ny belysning och nya möbler. Framkomligheten för funktionshindrade ska bli bättre, bland annat genom ”ledstråk”av vita plattor.

Även på Våghustorget ska det finnas mer plats för uteserveringar och en lekplats. Marken ska bli jämnare och framkomligheten bättre. Murar ska försvinna och cykelparkeringar flyttas till Rudbeckstunnelns tak.

Ombyggnaden av Stortorget och Våghustorget är en del i arbetet med att göra stadskärnan vackrare och mer attraktiv. 
Arbetet med Våghustorget kommer att vara färdigt i början av november och hela ombyggnaden av Stortorget sommaren 2010.