Viktig diskussion

"Vad ligger bakom sexköpen"

Intresset för att köpa sex i Dalarna är stort. Ändå jobbar ingen på dalapolisen specifikt med de frågorna. På tio år har bara tre brott mot sexköpslagen anmälts i länet. Men det viktiga är att få folk i allmänhet att reagera mot sexköp, anser justitieminister Beatrice Ask.

– Polisen tvingas alltid göra prioriteringar och det som prioroteras mest av allt är våldsbrotten, säger justitieministern.

Det är självklart att man ska arbeta mot prostitutionen, anser hon.

– Men polisens resurser räcker inte till för allt vi skulle önska, förklarar Beatrice Ask.

– Det viktigaste arbetet mot prostitution är att få människor att reagera och diskutera de värderingar, som ligger bakom att det köps sex av andra.

dalanytt@sr.se