Lönsamt satsa på järnväg från Pajalagruvor

Det är samhällsekonomiskt lönsamt att göra satsningar på infrastruktur så att gruvdrift i stor skala blir möjlig i Kaunisvaara-Kolari. Det har en statlig utredning kommit fram till.

Det kostar 5 miljarder svenska kronor för att malmtransporterna ska komma upp i den kapacitet som det kanadensiska gruvföretaget vill ha för Kaunisvaara-Kolari malmen.

För dom pengarna får man en ny järnväg från Kaunisvaara över älven till finska Kolari med finsks spårbredd, en upprustning av sträckan till Kemi hamn och iordningställande av hamnen och dessutom muddringar i inloppet till hamnen så att vattendjupet blir 12 meter.

Att skeppa ut malmen via hamnen i Kalix skulle kosta 3 miljarder mer, och att bygga en järnväg från Kaunisvaara till Svappavaara och skeppa ut via Narvik skulle kosta 7 miljarder mer.

Trots det, menar utredarna, är alla tre alternativen i det långa loppet jämbördiga ekonomiskt sett, eftersom Kalix och framförallt Narvik kan ta emot större båtar. Och framförallt, hur man än gör, så är satsningarna samhällsekonomiskt lönsamma, säger en av utredarna Jan Hertting.

Vem som ska betala investeringarna säger inte utredningen, men diskuterar möjligheten att få utomstående finansiärer.

SR Norrbotten
nyheter.norrbotten@sr.se