Anna sexsäljare - "...behagliga pengar..."

Genom några sökningar på internet hittar vi kvinnor som säljer sex i Borås. En av dem, som också ställer upp på en intervju, är Anna. Egentligen heter hon något annat.

Sjuhärad direkt i Radio Sjuhärad måndag 4 maj - om internet, torskarna och kvinnorna som säljer sex. Följ länken nedan för hela sändningen.

Anna ser ut som vilken 44-åring som helst, men hon har ett yrke som inte är så vanligt. Hon säljer sexuella tjänster.

Hur kom det sig att du började med detta?

– Därför att jag hade dålig sex i mitt eget äktenskap. Och jag tycker om sex, varför inte slå mynt av det? Jag förenade nytta med nöje. Helst skulle jag vilja skatta för de här pengarna, men det kan jag inte som lagstiftningen ser ut.

Socialstyrelsen gjorde en genomgång 2007 och kom fram till att prostitutionen numera till stor del finns på internet. Och för Anna är internet avgörande.

– Hade inte internet funnits hade jag inte tagit det här beslutet. Det har nästan varit en förutsättning för att kunna sköta det snyggt och diskret.

Anna berättar att hon har ungefär 30 kunder på ett år. Många av dem är stammisar och de flesta kommer från andra håll i landet.

– De som jag träffar är som regel personer som är på genomresa. De är ofta affärsresande som ligger över på hotell.

Om hon skulle råka träffa en kund i något annat sammanhang skulle hon inte låtsas om något. Att hon på något sätt skulle vara ett offer går hon inte med på. Hon gör det hon gör för att hon vill, och med stort självförtroende.

– Är man svag blir man ett offer där ute, det är då det blir smutsigt.