Vattenbrist mindre allvarlig än befarat

Vattenbristen i världen behöver inte bli så allvarlig som många hittills befarat. Det menar forskare från Stockholms universitet och Potsdams Institute for Climate Impact Research, som har analyserat vattentillgången på ett nytt sätt, som blått och grönt vatten.

– Det här är den första analysen som kopplar ihop både prognoser av hur klimatförändringen slår på vattenresurser i världen och vår senaste forskning kring vattentillgång i världen, säger Johan Rockström, professor i naturhushållning vid Stockholm Resilience Centre, vid Stockholms Universitet.

– Det som är genombrottet här är att normalt sett baseras vattentillgång på den avrinning som flyter genom samhället eller landskapet, dvs det vi kallar för blått vatten, det vatten som rinner i vattendrag, grundvatten och sjöar. Men här har vi tagit hänsyn till allt vatten, även vatten i marken som avdunstar i dom terrestra ekosystemen, säger Johan Rockström.

Färre behöver drabbas
Det är en hoppfull slutsats. Vattenbristen behöver inte bli så svår som befarat, enligt forskarna i Stockholm och Potsdam. Deras analyser visar att de tre miljarder människor som lever nu med vattenbrist skulle kunna minskas till 300 miljoner människor.

– När man sen drar fram det här till 2050 så leder befolkningsökning och klimatförändringskonsekvenser till att, trots att vi funnit så mycket nytt vatten genom den här bredare analysen, så blir det tyvärr så att antalet vattenbristdrabbade blir väldigt hög omkring 35 procent av världens befolkning.

– Men den är ändå mycket lägre än när man bara ser på den konventionella analysen, där det skulle ligga på i storleksordningen 65 procent av världens befolkning, säger professor Johan Rockström.

Vilka länder handlar det om?

– Riskregionerna i världen är Afrika söder om Sahara, Nordafrika och södra Europa, södra Asien och i viss mån  Kina. Det är de stora regionerna.

- Den här analysen visar  på ett väldigt tydligt sätt att det finns stora möjligheter i kloka vatteninvesteringar  redan idag och det blir en möjlighet i investeringar till klimatanpassning.
– Vi går från ett läge där det oftast porträtteras som hopplöst med vattenbrist i fattiga regioner i världen, men där vi pekar på att vattenbristen inte är så allvarlig och att det finns möjligheter att göra något åt den, konstaterar Johan Rockström

 

Maria Persson Löfgren
maria.persson_lofgren@sr.se