Karlstad

Lyckad satsning mot ungdomsfylla

Polisens arbete mot ungdomsfylla och bråk i Karlstad centrum under helgkvällar har gett resultat. Enligt den så kallade Kronobergsmodellen satsar polisen på att stoppa langare samt att söka upp ungdomar på stan, beslagta alkohol och kontakta föräldrar.

Tanken är att det ska bli mindre lockande för ungdomar att vara berusade ute på stan. Antalet misshandelsfall minskade med 15% under 2008 och har fortsatt att minska i år. Helena Newton, chef vid ordningspolisen, säger att det blivit tryggare i Karlstad centrum.