Använda landstingets sparkassa

Kraftiga nedskärningar kan det bli för landstinget. En skattehöjning som alternativ till att krympa verksamheten har landstingsrådet Levi Bergström och Vänsterpartiet pratat om. En annan åtgärd kan vara att landstinget tillåts använda sitt sparade kapital och ett beslut om det kan komma från regeringshåll.

Ökad arbetslöshet och kraftigt minskade skatteintäkter gör att landstingets underskott ökar och beräknas bli över en halv miljard. Landstingspolitikerna sitter just nu och funderar över olika åtgärder för att ekonomin ska gå ihop. Ett alternativ kan vara att ta av landstingets kapital som man satt av till pensioner och investeringar. I regeringens vårpropositionen så står det att det kan bli en översyn av balanskravet.

Reporter Inga Korsbäck