Bibliotek

Allt fler skolor saknar bibliotek

En tredjedel av landets skolor saknar skolbibliotek. Det visar en ny rapport som tagits fram av Statens Kulturråd.

Av rapporten framgår att friskolor oftare än kommunala skolor enbart har en boksamling i stället för ett bibliotek. Och drygt en av tio skolenheter eller 14 procent av landets skolor uppger att de inte har något skolbibliotek eller någon boksamling alls. Detta innebär att av Sveriges alla elever saknar 18 procent, det vill säga drygt 250 000 elever, tillgång till skolbibliotek i någon form.

Lärarnas Riksförbund och barnboksinstitutet har krävt att svenska elevers rätt till skolbibliotek ska skrivas in i skollagen.

Kulturnytt