Kristineberg

Utsläpp från Bolidengruvor

Giftiga utsläpp från ytterligare två av Bolidens nedlagda gruvor har upptäckts när vattnet i Hornträsket har kontrollerats.

Det handlar om halter av tungmetaller i sjön Hornträsket utanför Kristineberg som är flera gånger högre än vad som anses akut farligt för djur och växter, enligt uppgifter som SVT:s Västerbottensnytt har tagit fram.